DECLARACIÓ DE PRIVACITAT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

KiVa Antibullying Program® és un programa d’intervenció total a l’escola desenvolupat a la Universitat de Turku. Les escoles que ofereixen ensenyament obligatori s’hi poden registrar als països on ara mateix està disponible el programa KiVa. Les dades d’usuari obtingudes de les escoles participants y dels seus usuaris conformen un registre d’usuari a la Universitat de Turku, Finlàndia.

MOTIUS DEL TRACTAMENT

El tractament de les dades personals es basa en l’interès legítim del controlador de les dades.

EL CONTROLADOR DE DADES I LES DADES DE CONTACTE

Aquesta declaració de privacitat inclou el registre que manté la Universitat de Turku.

KiVa Antibullying Program, Department of Psychology and Speech-Language Pathology, 20014 University of Turku, Finland.  Adreça de correu electrònic: kiva@kivaprogram.net

El Programa KiVa ofereix diversos serveis en línia als seus usuaris. L’ús d’aquests serveis pot crear un registre de la persona en un altre controlador de dades (com ara el proveïdor d’ensenyament o l’escola en qüestió). La protecció de dades d’aquests serveis s’explica amb detall més endavant.

REGISTRE DE CLIENTS

Els usuaris del Programa KiVa conformen un registre de clients. Els números de telèfon i les adreces de correu electrònic dels directors i coordinadors/persones de contacte de les escoles queden gravats al registre i són tractats a efectes de comunicació.

LLOC WEB I INTRANET

El lloc web www.kivaprogram.net no guarda dades personals dels seus usuaris ni tampoc aplica galetes (veure’n l’excepció més endavant, a l’apartat titulat “Google Analytics”). Es garanteix l’accés de diferents grups d’usuaris del Programa KiVa a la zona restringida anomenada Intranet KiVa https://intra.kivaprogram.net/login/. L’adreça IP i el temps d’ús dels usuaris que s’han registrat a la Intranet KiVa hi queden guardats.

GALETES

La Intranet KiVa només aplica les galetes estrictament necessàries. Les dades de registre de la Intranet KiVa s’emmagatzemen durant 24 hores, transcorregut aquest temps s’eliminen automàticament.

GOOGLE ANALYTICS

La freqüència de l’usuari es monitorada a través de Google Analytics en les subpàgines següents del lloc web del Programa KiVa:

https://espanaes.kivaprogram.net/

https://espanaandorra.kivaprogram.net/
https://espanaeusk.kivaprogram.net/
https://intra.kivaprogram.net/login/

Les activitats de l’usuari monitorades per Google Analytics s’expliquen aquí: https://support.google.com/analytics/topic/3544907?hl=en&ref_topic=10094551

 

ELS GRUPS D’USUARIS DE LA INTRANET KIVA I TRACTAMENT DE LES DADES

GRUPS D’USUARIS A LES ESCOLES INSCRITES AL PROGRAMA KIVA

El personal de les escoles registrades al Programa KiVa accedeix a la Intranet KiVa amb les credencials d’accés (login) específiques de l’escola. L’adreça IP i el temps d’ús d’aquests usuaris hi queden guardats.

USUARIS NIVELL COORDINADOR

Els directors de les escoles i els coordinadors/persones de contacte de KiVa accedeixen a la Intranet KiVa amb el seu identificador d’usuari (ID) personal. Aquest identificador d’usuari específic de coordinador permet als directors i coordinadors veure i actualitzar la informació de contacte i els comptes d’usuari de la seva escola. Les dades desades d’aquests usuaris són: Adreça IP, adreça de correu electrònic, escola, temps d’ús, i dades de registre pel que fa als canvis que han dut a terme a la informació i/o els comptes d’usuari de l’escola. Per eliminar un identificador d’usuari d’un coordinador, contacteu si us plau amb kiva@kivaprogram.net. Els identificadors d’usuari de nivell coordinador que hagin estat eliminats de la seva escola (i per tant no estan connectats amb cap altra escola) també s’eliminaran automàticament de la base de dades transcorregudes 24 hores.

Els comptes del nivell coordinador que hagin estat inactius més de 18 mesos s’eliminaran automàticament del sistema.

ELIMINACIÓ DELS COMPTES DE COORDINADORS NO ACTIVATS

Els usuaris de nivell coordinador reben un enllaç d’activació just després que la seva adreça de correu electrònic hagi estat afegida al sistema per primera vegada. Si el propietari del compte no l’activa abans de 30 dies, el compte quedarà eliminat automàticament de la bases de dades d’usuaris.

Els detalls de contacte dels directors i/o coordinadors de les escoles també són visibles al perfil de la seva escola al qual els coordinadors hi tenen accés i en disposen dels drets d’edició. Per eliminar els detalls de contacte de persones exempleades, les escoles poden bé actualitzar la informació elles mateixes o bé posar-se en contacte amb kiva@kivaprogram.net.

ELIMINACIÓ DELS COMPTES D’USUARI D’ESCOLES DESACTIVADES

Quan les escoles ja no vulguin utilitzar més aquest programa, els seus comptes d’usuari i la seva informació de contacte serán eliminats del sistema. Tanmateix, les dades anònimes de les enquestes d’estudiants i personal continuaran desades al sistema per a referència futura.

FORMADORS DIPLOMATS DE KIVA I SOCIS AUTORITZATS

Les dades guardades d’un formador diplomat de KiVa i dels usuaris de socis autoritzats inclou l’adreça IP, el temps d’ús, el nom de l’organització i l’adreça de correu electrònic. Les dades personals s’eliminen quan els motius de la col·laboració entre les parts interessades deixen d’existir o la persona demana l’eliminació de les seves dades personals.

FÒRUM DE DISCUSSIÓ

Als usuaris amb un identificador d’usuari de nivell Formador o Soci autoritzat de KiVa se’ls autoritza l’accés a un fòrum de discussió.  Les dades personals requerides per accedir al fòrum són el nom d’usuari, l’adreça de correu electrònic, i l’escola o organització associada que representen. Les dades d’usuari queden desades sempre que l’usuari continuï accedint al servei. Les dades d’usuari s’eliminaran si l’usuari està inactiu durant dos (2) anys o bé quan ho demani. Les còpies de seguretat de les dades d’usuari es conservaran durant dotze (12) mesos després de la seva eliminació.  Tots els comentaris escrits al xat queden desats en el fòrum i no s’eliminaran.

FORMULARI DE CONTACTE I FORMULARI DE SOCI

La informació al Formulari d’inscripció de l’escola (informació del nom i adreça de correu electrònic del remitent) i el formulari de soci (informació del nom del remitent, adreça de correu electrònic, informació del nom de la organització/empresa) també queden desades al sistema. Els socis autoritzats del KiVa Antibullying Program utilitzen el lloc web per recollir els detalls de contacte d’aquells interessats en el programa (nom i adreça de correu electrònic del remitent i informació del nom de l’escola). Les dades del Formulari d’inscripció de l’escola , com també els detalls de contacte personal recollits a través del formulari de soci es conserven durant un (1) any.

JOCS KIVA

Quan els estudiants inicien la sessió com a usuaris del KiVa Game 1, KiVa Game 2 o el joc Pulmikas, les seves dades personals no queden processades a la Universitat de Turku. Tanmateix, al KiVa Game 2, la informació del nom dels usuaris, el progrés del jugador i l’adreça IP queden guardades al servei. La gestió de l’usuari al KiVa Game 2 (només accessible pel personal de l’escola) inclou un espai per a una o més adreces de correu electrònic de l’equip KiVa de l’escola o dels seus membres. D’aquesta manera els estudiants poden informar d’assetjament escolar i contactar directament amb l’equip KiVa de l’escola des dels jocs 1 i 2. El personal de l’escola pot afegir i eliminar les adreces. La Universitat de Turku és el controlador de dades d’aquesta informació. El KiVa Game 2 també crea un registre de noms i noms d’usuaris dels jugadors, el controlador de dades del qual és l’escola. Per tant, la Universitat de Turku és qui tracta les dades. Al KiVa Game 1 i al KiVa Game 2 les dades de registre es desen per fer un seguiment del nombre de jugadors.

El personal de l’escola en qüestió, l’organització sòcia autoritzada al país, el proveïdor de serveis (A1 Media Oy) i els membres seleccionats del KiVa Antibullying Program a la Universitat de Turku poden accedir a les dades específiques de l’escola relacionades amb els jocs (llista d’usuaris i dades de registre) per resoldre situacions problemàtiques.

ENQUESTES A ESTUDIANTS I PERSONAL

S’ofereixen enquestes anònimes tant als estudiants com als membres del personal de les escoles registrats al Programa KiVa.  Respondre les enquestes anuals de KiVa no exigeix cap tipus de recollida de dades personals. Les respostes de les enquestes es desen al servidor de la Universitat de Turku juntament amb la data i l’hora de formalització de l’enquesta dels participants, i la llengua en la que s’ha fet l’enquesta. Els membres seleccionats del proveïdor del servei d’enquesta (Anders Innovation), els serveis de TI i els Programa KiVa a la Universitat de Turku tenen accés a les dades de les enquestes. Les dades de les enquestes es desaran per a futurs objectius de recerca. Les escoles són responsables d’informar prèviament els pares sobre les enquestes KiVa, i demanar-los autorització per dur-les a terme a classe sempre que ho exigeixin la legislació i els reglaments locals.

GRUPS RECEPTORS DE LES DADES PERSONALS

El KiVa Antibullying Program col·labora amb tercers que proporcionen assistència i/o serveis. Geniem Oy és l’administrador tècnic del servidor de la Universitat de Turku, que és on s’emmagatzemen les respostes de les enquestes als alumnes i al personal KiVa. Els membres seleccionats del personal del Programa KiVa a Finlàndia, els serveis TI de la Universitat de Turku i Geniem Oy poden accedir al registre de respostes de les enquestes.  Aquests grups tracten les dades de les enquestes per mantenir i garantir un servei adient.

El registre de clients del Programa KiVa, que inclou les dades dels directors i els coordinadors/persones de contacte de l’escola, la seva informació de contacte com també els identificadors d’usuari de tots els usuaris de la Intranet es troben en un servidor a Amsterdam. El processador de dades en el seu rol d’administrador tècnic d’aquestes dades és Geniem Oy. L’administració de les dades inclou la gestió, l’edició, la usabilitat i l’eliminació de les dades quan es demani.

Les dades de registre dels jocs KiVa (KiVa Game 1 i KiVa Game 2) no es transferiran ni es divulgaran a tercers fora de la UE ni de l’Espai Econòmic Europeu.

Les dades registrades no s’usaran per a la presa de decisions o el traçat de perfils automàtics.

CATEGORIES DE LES DADES PERSONALS

L’ús del servei genera entrades de registres amb l’objectiu de garantir la seguretat de la informació i el desenvolupament tècnic del servei, com també detectar, prevenir i investigar-ne els defectes (Codi de la Societat de la Informació (917/2014), Articles 138, 141 i 144). Els registres es desen durant el temps que calgui a aquests efectes i no es faran servir per a cap altre propòsit.

DRET D’ACCÉS , DRET DE RECTIFICACIÓ, DRET DE SUPRESSIÓ, DRET DE RESTRICCIÓ, DRET A OPOSAR-S’HI

Els usuaris registrats tenen dret a sol·licitar al controlador l’accés a, la rectificació o la supressió de les seves dades personals, la restricció del tractament de dades o a oposar-se al seu tractament. Per eliminar qualsevol compte d’usuari o detalls de contacte, poseu-vos en contacte amb kiva@kivaprogram.net.

DRET DE RECLAMACIÓ A UNA AUTORITAT COMPETENT

Un usuari registrat té dret a interposar una demanda a l’autoritat competent.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Els detalls de contacte del delegat de protecció de dades de la Universitat de Turku mitjançant correu electrònic:dpo@utu.fi.

La descripció de la Seguretat de les Dedes de la Universitat de Turku està disponible a l’enllaç següent:  https://www.utu.fi/en/privacy/data-security-description.