Què és KiVa?

Kiva, el programa número 1 en prevenció de l’assetjament escolar

Kiva és el prestigiós programa en prevenció de l’assetjament escolar desenvolupat pel Ministeri d’Educació de Finlàndia l’eficàcia del qual ha quedat demostrada en estudis científics rigorosos.

El 2006 el Ministeri d’Educació finès, preocupat pels casos d’assetjament escolar creixents, va encarregar a un equip expert en psicologia infantil i assetjament escolar un programa específic per eliminar aquesta xacra de les seves aules.

S’ha avaluat KiVa en assajos extensius controlats amb més de 30.000 alumnes d’intervenció i 30.000 de control i s’ha demostrat que el programa redueix de manera molt significativa els casos d’assetjament.

A més, s’han estès els seus efectes positius a una major motivació i millors resultats acadèmics.

Gairebé el 90% de les escoles finlandeses han implementat KiVa. Després haver comprovat la seva alta efectivitat, el seu èxit s’ha traslladat a països d’arreu del món: Suïssa, Holanda, Regne Unit, França, Itàlia, Nova Zelanda, etc… i ja està disponible per als col·legis d’Espanya.

L’objectiu de KiVa

Reduir el nombre de casos d’assetjament escolar a través de 3 vies:

Formant els docents amb les estratègies, metodologies i eines pràctiques per prevenir, intervenir i fer seguiment dels casos d’assetjament.

Ajudant els nens a reconèixer els propis sentiments i els dels companys, reforçant-ne el sistema de valors per afrontar l’assetjament.

Ofrececiendo a los padres información sobre el acoso dándoles pautas para que puedan identificarlo y tener un papel clave en la comunicación escuela-casa.

 

Els Pilars de KiVa

El programa se sustenta en tres principis bàsics:

1.- Prevenció

KiVa preveu l’assetjament escolar mitjançant accions globals dirigides a tots els alumnes i no només a l’assetjador o a la víctima. Es pretén influir en el grup perquè ells mateixos no fomentin i corregeixin aquestes situacions.

2.- Intervenció

El programa compta amb accions específiques per als casos en els quals ja s’està produint una situació d’assetjament escolar. Estan dirigides tant a l’assetjador com a la víctima i es tria també un petit grup del seu entorn amb l’objectiu que donin suport a la víctima i s’acabi amb l’assetjament.

3.- Supervisió

KiVa compta amb una eina en línia que avalua la situació inicial del centre i fa un seguiment constant dels canvis que es van produint.