Materials KiVa

Components Kiva

Kiva inclou mesures universals i específiques:

 • Les mesures universals, com ara el currículum KiVa (lliçons per a alumnes i jocs en línia), estan dirigides a tots els alumnes i se centren principalment a prevenir l’assetjament escolar.
 • Caldrà utilitzar les accions específiques quan es produeixi un cas d’assetjament escolar. Estan dirigides específicament als nens i adolescents que han participat en l’assetjament, sigui com a perpetradors o com a víctimes, així com a diversos companys de classe que han de donar suport a la víctima.

El programa inclou tots els materials necessaris per a la seva implantació al centre, així com per a la formació als responsables del programa al centre:

Materials Kiva

 • Manuals: Amb tota la informació que necessiten per implementar KiVa al centre.
 • Videos: que animen al debat i la conversa sobre valors, empatia i vivències entorn de l’assetjament escolar.
 • Presentacions: Presentacions per impartir el contingut KiVa a classe.
 • El joc Kiva: Un entorn virtual amè que repta l’alumne a afrontar possibles situacions d’assetjament.

Formació

 • Formació per a professors: Formació per experts KiVa certificats per la Universitat de Turku, Finlàndia.
 • Formació per a famílies: Guia per a famílies que explica el programa KiVa, la psicologia de l’assetjament i dona pautes per detectar-lo i consells sobre què fer en cas que el seu fill pateixi assetjament.

Visibilitat al centre

 • Placa KiVa identificativa per al centre.
 • Les armilles i els pòsters KiVa fan que el programa tingui visibilitat al centre i que l’alumne sàpiga a qui acudir en cas d’assetjament.

Eines en línia de seguiment

 • Enquestes i seguiment per comprovar l’eficàcia del programa al centre.
 • Formularis i protocols per registrar, tractar i fer seguiment dels casos d’assetjament.