Evidència d'efectivitat

Evidència d'efectivitat a Finlàndia i altres països

A Finlàndia s’ha avaluat KiVa en un assaig extensiu controlat aleatori, que inclou 117 escoles d’intervenció i 117 escoles de control. S’ha demostrat que el programa redueix de manera significativa els casos d’assetjament denunciats per la pròpia víctima i pels companys, així com la victimització (1). Fa front a múltiples formes de victimització, com ara verbal, relacional, física i ciberassetjament (2). Així mateix, s’han advertit efectes positius pel que fa a la motivació i els resultats acadèmics i això fa que als nens els agradi més l’escola (3). KiVa redueix també l’ansietat i la depressió i té un impacte positiu en la percepció que tenen els alumnes dels companys (4). El 98% de les víctimes participants en converses amb els equips KiVa de les escoles va sentir que la seva situació havia millorat (5). Finalment, les dades de més d’1.000 escoles fineses que van engegar el programa KiVa a la tardor de 2009 demostren que, després del primer any d’implementació, tant la victimització com l’assetjament havien disminuït de manera significativa (6). KiVa s’està avaluant actualment a diversos països: estan sorgint els primers estudis internacionals dels Països Baixos, Estònia, Itàlia i Regne Unit, que demostren que KiVa també és efectiu fora de Finlàndia.

El programa KiVa va guanyar el Premi Europeu a la Prevenció Criminal el 2009, el Premi de Polítiques Socials al Millor Article el 2012 i quatre Premis Nacionals el 2008, 2010, 2011 i 2012.

Proporció d’alumnes que són assetjats o que assetgen altres de manera sistemàtica

 

Evidència d’efectivitat a nivell global

KiVa s’està avaluant actualment a diversos països: estan sorgint els primers estudis internacionals dels Països Baixos, Estònia, Itàlia i Regne Unit, que demostren que KiVa és també efectiu fora de Finlàndia.

KiVa a Itàlia

Al llarg del curs 2013-2014 s’ha realitzat el primer estudi pilot d’assaig controlat aleatori del programa antiacoso@ KiVa. Hi van participar escoles experimentals de primària i secundària, així com sis escoles de control de primària i secundària. En total, 1.825 alumnes (920 alumnes de KiVa; 905 alumnes de control) van emplenar el qüestionari al començament i al final del curs escolar: 876 alumnes eren de 4t curs i 949 eren de 6è. Els resultats van demostrar l’efectivitat del programa pel que fa als comportaments d’assetjament i victimització en escoles de primària i secundària: a les escoles de primària KiVa es va observar una reducció del 52% en la victimització i una reducció del 55% en l’assetjament a altres. A les escoles de secundària KiVa es va observar una reducció del 6% en la victimització i una reducció del 40% en l’assetjament a altres. En general, els resultats suggereixen que el programa antiacoso@ KiVa és efectiu també a Itàlia en escoles de primària i secundària. Per a més informació sobre l’estudi, posi’s en contacte amb la professora Ersilia Menesini ersilia.menesini@unifi.it.

KiVa als Països Baixos: una sèrie de troballes i necessitat de noves intervencions

El maig de 2014 un comitè neerlandès que avaluava tots els programes antiacoso@ dels Països Baixos va seleccionar KiVa com un programa antiacoso@ molt prometedor. Les troballes inicials d’un assaig controlat aleatori als Països Baixos posen de manifest l’efectivitat de KiVa en l’educació primària: el percentatge de nens que afirmaven patir assetjament va baixar del 29% al 13,5% a les escoles, enfront d’un descens del 29% al 18,5% a les escoles de control (Veenstra, 2014).

KiVa en el Regne Unit

En el curs 2012-2013, 17 escoles del Regne Unit van participar en un assaig pilot del Mòdul 2 de KiVa (per a nens de 9 a 12 anys). Es van observar importants reduccions en els casos d’assetjament i la victimització. Els professors van expressar impressions positives sobre el contingut, la idoneïtat de les lliçons i la capacitat d’implicació dels alumnes. Per a més informació sobre els resultats, faci clic aquí. Actualment està en marxa un assaig controlat aleatori i en breu es publicaran els resultats de la fase 1.

Estudis seleccionats sobre els efectes del programa antiacoso@ KiVa

  1. Kärnä, A., Voeten, M., Little, T., Poskiparta, E., Kaljonen, A., & Salmivalli, C. (2011). Una evaluación a gran escala del programa antiacoso KiVa. Desarrollo de los niños, 82, 311-330.
  2. Salmivalli, C., Kärnä, A., & Poskiparta, E. (2011). “Contrarrestando el acoso escolar en Finlandia: El programa KiVa y sus efectos en las distintas formas de acoso escolar“. Una sección especial editada por C. Spiel, P. Smith y C. Salmivalli, ofrecida para su publicación en el Diario Internacional de Desarrollo del Comportamiento, 35, 405-411.
  3. Salmivalli, C., Garandeau, C., & Veenstra, R. (2012). “Programa antiacoso KiVa: Implicaciones para la adaptación en la escuela“. En G. Ladd & A. Ryan (Eds.), Relaciones entre compañeros y adaptación en la escuela (pp. 279-307). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
  4. Williford, A., Noland, B., Little, T., Kärnä, A., & Salmivalli, C. (2012). Efectos del programa antiacoso KiVa en la percepción de los adolescentes sobre los compañeros, la depresión y la ansiedad. Diario de psicopatología infantil, 40, 289-300.
  5. Garandeau, C. F., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2014). Confrontación de casos graves de acoso escolar en el programa antiacoso KiVa: Comparación de dos enfoques. Diario de psicopatología infantil, 42, 981-991.
  6. Kärnä, A., Voeten, M., Little, T., Alanen, E., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2011). “Ampliación a gran escala: Ensayo no aleatorio a nivel nacional del programa antiacoso KiVa para escuelas de educación general“. Diario de consulta y psicología clínica, 79, 796-805.

Williford, A., Elledge, L., Boulton, A., DePaolis, K., Little, T., & Salmivalli, C. (2013). “Efectos del programa antiacoso KiVa sobre la frecuencia del ciberacoso y la cibervictimización entre los jóvenes finlandeses“. Diario de psicología clínica infantil y adolescente, 42, 820-833.

Kärnä, A., Voeten, M., Little, T., Alanen, E., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2013). Efectividad del programa antiacoso KiVa: Cursos 1-3 y 7-9. Diario de psicología educacional, 105, 535-551.

Saarento, S., Boulton, A., & Salmivalli, C. (2014). “Reducción del acoso escolar y la victimización: Mecanismos de cambio a nivel de alumnos y de la clase“. Diario de psicopatología infantil, edición temprana en línea.

Ahtola, A., Haataja, A., Kärnä, A., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2012). “¿Sólo para niños? Efectos del programa antiacoso KiVa sobre los profesores“. Docencia y educación de docentes, 28, 851-859.

Haataja, A., Boulton, A., Voeten, M., & Salmivalli, C. (en prensa). Currículo antiacoso KiVa en escuelas de Primaria: Implementación y resultados Diario de psicología escolar.

 

Estudis sobre els efectes de el programa antiassetjament Kiva en anglès aquí.