El mètode antibullying 'Kiva' arriba a les aules de Madrid

” ‘Kiva‘ va néixer el 2009 a Finlandia i ja esta present a més de 100 centres. Un d’ells i on ha estat l’equip de Madrid Directo és el colegio El Valle de Valdebernardo. Es tracta d’un dels 50 centres de la regió on es porta a terme el citat mètode antiacosament.”

Llegir la noticia sencera

Imatge de Telemadrid.es